Publication
Title
Van Belgische frank tot euro: het Belgische geldstelsel in de 19de en de 20ste eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek, 1998-1999 / Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde
Publication
Antwerpen : Provinciebestuur, 2000
Volume/pages
p. 153-161
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference