Publication
Title
Geschiedenis van de oudheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het historisch en kunsthistorisch onderzoek van de Vlaamse universiteiten: een dwarsdoorsnede / Vlaamse Interuniversitaire Raad
Publication
Brussel : 1993
Volume/pages
p. 37-56
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference