Publication
Title
In de stroom van de tijd: beknopte geschiedenis van een meer dan honderdjarige: de Antwerpse S.A. Banque de Commerce - NV Handelsbank, 1893-1999
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen tot de geschiedenis. - Antwerpen, 1922 - 2005
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
0006-2286
Volume/pages
84 :1/3 (2001) , p. 109-120
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference