Publication
Title
Meta-evaluatie van zelfevaluatie: kritische beschouwingen bij de praktijkervaringen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bezorgd om kwaliteit! Concepten, instrumenten en procedures met betrekking tot de evaluatie van scholen. - Brussel, s.a.
Publication
Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Inspectie Secundair Onderwijs , 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference