Publication
Title
Concurrentie, allianties en politici: de krijtlijnen van de expansie van het luchtvervoer in de Benelux
Author
Language
Dutch
Source (book)
Luchtvervoer in België en Nederland : verdere expansie of grenzen aan de groei? / Meersman, Hilde. - Leuven, 2001
Publication
Leuven : Garant, 2001
ISBN
90-441-1138-8
Volume/pages
p. p. 15-46
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference