Publication
Title
Het subsidiëren van laaggeschoolde arbeid, of: de actieve welvaartsstaat tussen droom en daad
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE. - Leuven, 1997, currens
Publication
Leuven : 2001
ISSN
1379-7034
Volume/pages
1-2(2001), p. p. 37-41
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference