Publication
Title
De problematiek van de IJzeren Rijn: status quaestionis
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 2001
Note
General: Paper voorbereid ter gelegenheid van de "Essense Ontmoeting", Essen, 30 maart 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference