Publication
Title
Hoorzitting Westerschelde
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Parlementaire handelingen
Publication
2001
Volume/pages
684:4(2000-2001), p. p. 25-30
Note
General: Voorstel van resolutie betreffende de langetermijnvisie voor een integrale ontwikkelingsschets van het Schelde-estuarium: hoorzittingen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference