Publication
Title
De leesrevolutie en de empirie van de republiek in de achttiende eeuw: twee constrasterende benaderingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis / Nederlandse Boekhistorische Vereniging. - Leiden, 1994, currens
Publication
Leiden : Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2001
ISSN
1381-0065
Volume/pages
8(2001), p. 187-192
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference