Publication
Title
De effectiviteit van tewerkstellingssubsidies en afdrachtskortingen: wat leert het empirisch evaluatieonderzoek?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken. - Deventer
Publication
Deventer : 2001
ISSN
0169-2216
Volume/pages
17:1(2001), p. p. 6-73
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference