Publication
Title
Internationaal privaatrecht in verordeningen: een verdere stap in de ontwikkeling van een europees internationaal privaatrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 2001
Volume/pages
7:23(2001), p. 537-547
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference