Publication
Title
Over collega's en colleges: de collegialiteit van de ministers van de Vlaamse Regering in gewestaangelegenheden bekeken vanuit het principe van de democratische staat: noot
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
35(2001), p. p. 1310-1312
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference