Publication
Title
STaalvaardig: pakket voor meertalige training van bedrijfsspecifieke woordenschat
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : Sidmar, 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference