Publication
Title
Welke specifieke voorzieningen treft de gezondheidszorg voor Marokkaanse en Turkse migranten in Vlaanderen? Resultaten van een empirisch onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (series)
ESOC-publicatie , 30
Publication
Wilrijk : UIA, 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference