Publication
Title
Sociale kaart van specifieke gezondheidsvoorzieningen voor etnische minderheden in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (series)
EPI-publicatie , 20
Publication
Antwerpen : ITG , 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference