Publication
Title
Tontine en beding van aanwas: overeenkomst onder bezwarende titel dan wel schenking?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Schenkingen ter vermijding van latere successierechten, Maklu Meetings, 19 oktober 2000
Publication
s.l. : s.n., 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference