Title
Tontine en beding van aanwas: overeenkomst onder bezwarende titel dan wel schenking?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
conferenceObject
Publication
s.l. :s.n., [*]
Source (book)
Schenkingen ter vermijding van latere successierechten, Maklu Meetings, 19 oktober 2000
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle