Publication
Title
De uitspraak van het Standaard-Nederlands: variatie en varianten in Vlaanderen en Nederland
Author
Language
Dutch
Source (book)
Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie / Huls, Erika [edit.]
Publication
Delft : Eburon , 1999
ISBN
90-5166-687-X
Volume/pages
p. 183-196
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference