Publication
Title
Het theater van het spelend bewustzijn: de autonomie van de jonge Vlaamse garde
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Toneel theatraal. - Amsterdam, 1987 - 1996
Publication
Amsterdam : Nederlands Theater Instituut , 1993
ISSN
0928-5059
Volume/pages
113 :2 (1993) , p. 11-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference