Publication
Title
Groeiende diversiteit op vele fronten: het onderzoek naar de socioculturele en religieuse praxis bij allochtonen in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Komende generaties : wat weten we (niet) over allochtonen in Vlaanderen?. - Leuven, 2001
Source (series)
Minderheden in de samenleving. - Leuven; 10
Publication
Leuven : Acco, 2001
ISBN
90-334-4538-7
Volume/pages
p. 297-312
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference