Publication
Title
Wat biedt de Vlaamse gezondheidszorg aan Ali en Fatima? Sociale kaart van de specifieke gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen 1989-1990-1991
Author
Language
Dutch
Source (series)
ESOC-publicatie , 25
Publication
Wilrijk : UIA, 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference