Publication
Title
Opmerkelijke dagbladen en bijlagen: een eresaluut! Wisseling millennium inspireert tot mooie prestaties
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De uitgever / Nederlandsche Uitgeversbond. - Leiden
Publication
Leiden : 2000
ISSN
1387-9545
Volume/pages
2 (2000) , p. 14-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference