Publication
Title
Ten geleide
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jonker op de Heerenbrink onder Liederholthuis: de briefwisseling (1734-1773) tussen Hendrik Arent van Oldenneel en Alexander W.D. van Hugenpoth / Hutten, G.A.
Publication
Kampen : Stichting Ijsselacademie , 2000
ISBN
9789066971202
Volume/pages
p. 7-8
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference