Publication
Title
Met hart en ziel: expansie en overdracht van een levenswerk
Author
Language
English
Source (book)
Loodvrij en digitaal : visies op innovatie in grafische communicatie. - Leiden, 2001
Publication
Leiden : Compres , 2001
ISBN
90-73803-02-0
Volume/pages
p. 67-104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference