Publication
Title
Het hemels baldakijn van recht en moraal: over de reikwijdte van het recht in een 'neutrale rechtsstaat'
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
2000-2001(2001), p. 1401-1416
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference