Publication
Title
Under construction: Vlaanderen op zoek naar fundamentele implemeteringsstrategieën voor BZL
Author
Language
Dutch
Source (book)
Zelfstandig leren: Landelijke Dag Studievaardigheden / Schuwirth, L. [edit.]
Publication
Maastricht : UM , 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference