Title
Richtlijnen voor het opstellen van ecosysteemvisies: ecologische inventarisatie en modellering langs onbevaarbare waterlopen
Author
Contributor
Schneiders, A.
[et al.]
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :UIA, Departement Biologie, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, [*]
General
Rapport in opdracht van AMINAL, Afdeling Water
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle