Publication
Title
Richtlijnen voor het opstellen van ecosysteemvisies: ecologische inventarisatie en modellering langs onbevaarbare waterlopen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UIA, Departement Biologie, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, 1999
Note
General: Rapport in opdracht van AMINAL, Afdeling Water
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 18.06.2015
To cite this reference