Publication
Title
Ecologie en habitatpreferentie van beschermde vissoorten: soortbeschermingsplan kleine modderkruiper en rivierdonderpad: voorstel tot afbakening van waterlooptrajecten voor de bescherming van de rivierdonderpad (Cottus gobio) en de kleine modderkruiper (Cobitis taenia)
Author
Language
Dutch
Source (series)
AMINAL/NATUUR , 96/14
Publication
Antwerpen : UIA, 1999
Volume/pages
8 p.
Note
General: Rapport in opdracht van AMINAL, Afdeling Natuur
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference