Title
Ecologie en habitatpreferentie van beschermde vissoorten: soortbeschermingsplan kleine modderkruiper en rivierdonderpad: deelproject migratieknelpunten: studie van de knelpunten en de mogelijkheden ter bevordering van vismigratie op een aantal prioritaire waterlopen
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
report
Publication
Antwerpen :UIA, [*]
Source (series)
AMINAL/NATUUR , 96/14
Volume/pages
51 p.,
General
Rapport in opdracht van AMINAL, Afdeling Natuur
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle