Publication
Title
Studie naar de mogelijkheden ter bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen van het Nete- en Markbekken
Author
Language
Dutch
Source (series)
Onderzoeksopdracht VF/UIA , 99/07
Publication
Antwerpen : Universitaire Instelling Antwerpen , 2000
Volume/pages
38 p.
Note
Rapport in opdracht van het Centraal Comit‚ van het Visserijfonds en de Provinciale Visserijcommissie Antwerpen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference