Publication
Title
Voorstel tot implementatie van de Benelux beschikking inzake vismigratie in het Vlaamse beleid
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / Instituut voor Natuurbehoud , 2000/08
Publication
Brussel : Instituut voor Natuurbehoud, 2000
Volume/pages
24 p.
Note
General: Rapport Wetenschappelijke Instelling van de Vlaamse Gemeenschap, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) en Instituut voor Natuurbehoud (IN)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference