Publication
Title
Onderzoek naar de haalbaarheid van vernatting in de Scheldemeersen te Wortegem-Petegem
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UIA, Departement Biologie, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer, 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference