Publication
Title
Onderzoek naar de haalbaarheid van vernatting in de Scheldemeersen te Wortegem-Petegem
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UIA, Departement Biologie, Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer , 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference