Publication
Title
De minderjarige vreemdeling, een relatief onbekend rechtssubject in het Belgisch vreemdelingenrecht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migratie- en migrantenrecht: recente onrwikkelingen: deel 4 / Foblets, M.-C. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 2000
ISBN
90-5751-317-X
Volume/pages
p. 101-174
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference