Publication
Title
Wie participeert er (nog)?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen: over de sociale constructie van democratisch burgerschap / Elchardus, Mark [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress , 2001
ISBN
90 5487 302 7
Volume/pages
p. 47-78
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021