Publication
Title
Samenvatting en besluit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen: over de sociale constructie van democratisch burgerschap / Elchardus, Mark [edit.]
Publication
Brussel : VUBPress, 2001
ISBN
90 5487 302 7
Volume/pages
p. 211-238
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018