Publication
Title
Asbest in gebouwen: een dossier in een keurslijf?
Author
Language
Dutch
Source (book)
L'expertise en questions: domestiquer l'incertitude dans la société du risque = Expertise herbekeken: leren omgaan met onzekerheid in de risicomaatschappij / Zwetkoff, C.
Publication
Brussel : DWTC , 2000
Volume/pages
p. 72-92
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference