Publication
Title
De relatie tussen media, politiek en publiek in de Belgische televisieberichtgeving over de andere gemeenschap
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers , 2000/9
Publication
Antwerpen : UIA, 2000
Volume/pages
39 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 21.01.2014
To cite this reference