Publication
Title
Media, taal en identiteit: media afhankelijkheid en het belang van de eigen taal in de identiteit van kleine taalgemeenschappen in Europa: het Vlaamse voorbeeld
Author
Language
Dutch
Source (book)
Internationalization in mass communications and cultural identity / Rutten, P. [edit.]
Publication
Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen , 1995
Volume/pages
p. 111-126
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference