Publication
Title
Confiscaties als politiek wapen in intern stedelijke conflicten. Casus: Gent, 1477-1492
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handelingen / Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent
Publication
Gent : 1995
Volume/pages
49 (1995) , p. 197-200
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference