Publication
Title
De subsidiaire aansprakelijkheid van de leverancier in het raam van de Wet Productenaansprakelijkheid (noot onder Kh. Hasselt, 8 november 1999)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2001
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001-2OO2), p. p. 100-1O3
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference