Publication
Title
Van normering tot responsabilisering: ontwikkelingen in het milieubeleid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Leefmilieu : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Leefmilieu. - Brussel, 1978 - 2002
Publication
Brussel : 2000
ISSN
0772-1110
Volume/pages
(2000), p. 68-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.03.2016
To cite this reference