Publication
Title
K. Deketelaere, M. Faure en G. Verhoosel, ed.: Grensoverschrijdende milieuproblemen: uitdagingen voor de nationale en internationale rechtsorde
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
1999-2000, p. 999-1000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference