Publication
Title
Gesplitste uitspraak over straf en schuld in correctionele en politiezaken: verleden, heden en toekomst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor strafrecht : jurisprudentie, nieuwe wetgeving en doctrine voor de praktijk. - Gent
Publication
Gent : 1999
ISSN
1379-4930
Volume/pages
2000, p. 72-74
Note
General: Noot onder Gent, 17 juni 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference