Publication
Title
Art. 144bis Ger.W.
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gerechtelijk recht: artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Corte, de, R. [edit.]
Publication
Antwerpen : Kluwer, 1984, currens
Note
General: losbladig, 5 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference