Publication
Title
Is drie keer tegenspraak voor het EHRM geen scheepsrecht voor het H.v.J.?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2001
ISSN
0040-7437
Volume/pages
2001, p. 179-184
Note
General: Noot onder H.v.J., 4 februari 2000, C-17/98, Emesa Sugar (free zone) NV
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference