Publication
Title
De economische structuur van het ondernemingsrecht: een inleiding in de economische theorie van de onderneming
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rechtseconomische verkenningen , 9
Publication
Deventer : Gouda Quint , 2000
ISBN
90-387-0555-7
Volume/pages
113 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference