Publication
Title
De rol van het anterioriteitsbeginsel in het privaatrecht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bouwrecht: maandblad voor rechtspraak en literatuur op het stuk van bouwrecht. - Deventer
Publication
Deventer : 2000
ISSN
0165-1528
Volume/pages
37 (2000) , p. 319-324
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference