Publication
Title
Recente ontwikkelingen in het Europees en Belgisch internationaal procesrecht: bedenkingen bij het gebruik van nationaliteit als rechtsmachtsfactor, de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de cautio judicatum solvi en de rechtspraak van het Hof van Cassatie over de erkenbaarheid van buitenlandse verstotingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recente ontwikkelingen : sociale grondrechten. - Brugge, 2000
Source (series)
Migratie- en migrantenrecht : recente ontwikkelingen. - Brugge, 1995, currens; 5
Publication
Brugge : De Keure, 2000
ISBN
90-5751-327-7
Volume/pages
4, p. 43-66
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference