Publication
Title
Belgisch internationaal contractenrecht in Europees perspectief: EVO, oneerlijke bedingen, verkoop op afstand, timesharing
Author
Language
Dutch
Source (book)
26ste Postuniversitaire cyclus Willy Delva, 1999-2000: overeenkomstenrecht
Publication
Antwerpen : Kluwer , 2000
Volume/pages
p. 379-435
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference