Publication
Title
Wie valt er door de mazen van het net? Verkennend profiel van de patiënt met betalingsproblemen in het ziekenhuis
Author
Language
Dutch
Source (series)
Research paper / Faculteit TEW UFSIA-RUCA ; 2001:18
Publication
Antwerpen : 2001
Volume/pages
47 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference