Publication
Title
K. Rimanque en J. Wouters: De betekenis van de Belgische grondwet voor de Europese rechtsorde; I.C. van der Vlies en R.J.G.M. Widdershoven: De betekenissen van de Nederlandse grondwet binnen de Europese rechtsorde
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2000/2001) , p. 112
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference